Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Digital Electronics CE206 4. Yarıyıl 4 + 1 4,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed Enes BAYRAKDAR
Dersi Verenler Doç. Dr. Muhammed Enes BAYRAKDAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sayı sistemleri ve kodlamalar ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Temel Lojik kapıları ve Lojik entegreleri tanıtmak, Karnough Haritalarını ve Boole cebirini kullanarak sadeleştirme yapmasını öğretmek, bileşik devreleri anlatmak ve tasarım yapma becerisi kazandırmak, sıralı lojik devreleri tanıtmak, flip-flopları ve türlerini tanıtmak, flip-flop içeren devre elemanlarını öğretmek, programlanabilir lojik devreleri tanıtmak. Böylece Bilgisayarın temel devreleri ve çalışmaları hakkında donanım bilgiine sahip olmak.
Dersin İçeriği Analog ve sayısal kavramı, sayı sistemleri, kodlama sistemleri, lojik kapılar, Karnaugh diyagramı ile lojik devreleri sadeleştirme, Boole fonksiyonları ve sadeleştirme, birleşik devre elemanları, toplayıcı, çıkarıcı, karşılaştırıcı, kodlayıcı, kod çözücü, kod dönüştürücü, çoklayıcı (veri seçici) ve çoklayıcı-çözücü (veri dağıtıcılar) devre tasarımları. Flip-floplar ve ardışık(sıralı) senkron devre analizi ve tasarımı (mealy ve moore modeli kullanılarak sonlu durum makine tasarımı). Sayıcı devreleri, sayıcı tasarımı, kaydedici devreleri, programlanabilir lojik devreler, bellek devreleri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Will be able to analyze the combinatorial circuit.
- Can design and draw combinational circuits.
- Can correct combinatorial camels using Karnaugh maps.
- Can design sequential circuits.
- Can analyze sequential circuits.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Analog ve Sayısal Kavramları
2. Hafta Sayı sistemleri
3. Hafta Kodlama ve Binary (İkili) Kodlar
4. Hafta Boolean Kuralları, Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi, Lojik Kapılar ve Lojik Devrelerin Oluşturulması
5. Hafta Karnaugh diyagramı ile lojik fonksiyonların sadeleştirilmesi
6. Hafta Birleşik devreler: Toplayıcı, Çıkarıcı ve Karşılaştırıcı Devreleri
7. Hafta Birleşik devreler: Kodlayıcı, Kod Çözücü, Kod Dönüştürücü, Çoklayıcı ve Çoklayıcı Çözücü devre tasarımı
8. Hafta Ardışık devreler: Flip-Floplar
9. Hafta Ara sınav
10. Hafta Ardışık Senkron Devre Analizi ve Tasarımı
11. Hafta Ardışık devreler: Sayıcılar ve sayıcı devre tasarımları
12. Hafta Ardışık devreler: Kaydediciler
13. Hafta Programlanabilir lojik devreler
14. Hafta Bellek devreleri
Kaynaklar
Harris, D., and Harris S. (2013). Digital Design and Computer Architecture. Morgan Kaufmann.
Floyd, T. L. (2015). Digital Fundamentals, Global Edition. Pearson Education Publication.
Roth Jr, C. H., Kinney, L. L., & John, E. B. (2014). Fundamentals of logic design. Cengage Learning Publication.
Mano, M. M., Kime, C. R., & Martin, T. (2015). Logic and Computer Design Fundamentals. Pearson Publication.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 5 16 80
Ödev 1 16 3 48
Toplam İş Yükü 128
Dersin AKTS Kredisi 5,0