Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Differential Equations CE211 3. Yarıyıl 4 + 0 4,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Filiz BİRBİR ÜNAL
Dersi Verenler Prof. Dr. Filiz BİRBİR ÜNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, adi diferansiyel denklemlerin ve bunların çözüm yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Adi diferansiyel denklemler, Lineer diferansiyel denklemler, çözüm yöntemleri
Ders Öğrenme Kazanımları - Diferansiyel denklemleri sınıflandırabilme,
- Birinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri sınıflandırabilme ve çözebilme,
- Lineer diferansiyel denklemleri çözebilme,
- Lineer diferansiyel denklem sistemlerini çözebilme
Kaynaklar
F. Birbir Ünal, O. Demiryürek, Ders Notu
A. Büyükaksoy, G. Uzgören, Diferansiyel Denklemler Ders Notu
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1,5 1,5
Ödev 1 4 4 16
Ödev 2 4 4 16
Final 1 1,5 1,5
Uygulama 3 4,5 13,5
Uygulama DS 6 4,5 27
Sınıf İçi Etkinlik 13 4 52
Toplam İş Yükü 127,5
Dersin AKTS Kredisi 5,0