Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 2. Yarıyıl 2 + 0 2,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Face to Face
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU
Dersi Verenler Öğr. Gör. Mehmet Mert KALECİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Gençliği´ni millî, insanî, manevî ve kültür değerlerinin bilincinde, Yüce Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti´nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı bir gurur duyan, Atatürk İlkeleri´ni yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan kimseler olarak yetiştirmek.
Dersin İçeriği Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında: 1) Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar. 2) Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar. 3) Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur. 4) Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.
Ders Öğrenme Kazanımları - Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar.
- Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar.
- Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur.
- Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta CUMHURİYET DÖNEMİ: Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar; -Saltanatın kaldırılması; -Cumhuriyetin ilânı.
2. Hafta Cumhuriyete Yönelik Tehditler
3. Hafta Milliyetçilik: -Atatürk’ün tarih ve dil anlayışı; -Atatürk’e göre Türk milli eğitimin esasları; -Atatürk’ün millet ve kültür anlayışı.
4. Hafta Laiklik: -Halifelik ve halifeliğin kaldırılması; -Tekke ve zaviyelerin kaldırılması; -Atatürk ve din; -Laiklik.
5. Hafta Halkçılık: -Sosyal alandaki inkılâplar; -Halkçılık.
6. Hafta Devletçilik: -İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat Kongresi ve kararları)
7. Hafta İnkılâpçılık: -Hukuki alanda yapılan inkılâplar; -Anayasa hareketleri; -İnkılâpçılık.
8. Hafta ARA İMTİHAN
9. Hafta Dış politika: -Mustafa Kemal Atatürk’ün dış politika esasları; -Lozan’ın bıraktığı meselelerin çözümü.
10. Hafta Milletlerarası birlikler: -Milletler cemiyetinin kuruluşu; -Balkan antantı; -Sadabat paktı.
11. Hafta II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri
12. Hafta II. Dünya savaşı sonrası Türkiye
13. Hafta Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri
14. Hafta Türkiye’ye yönelik tehditler: -Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler; -Üniter devlet yapısına yönelik tehditler.
Kaynaklar
OLCAYTU, Turhan. "Devrimimiz İlkelerimiz", AJANS-TÜRK Basın ve Basım A.Ş., 8. baskı, Ankara.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/1, Türk İnkılâbı´nın Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklâl Savaşı, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I/2, Atatürk İnkılâpları, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 1997.
SEZER, Emin ve ARI, Adem. "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Ders Notları" Sakarya 1999.
Atatürk, (Komutan, Devrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle), Genel Kurmay A.T.ve S.E. Başkanlığı Yayınları, Ankara 1980.
Atatürkçülük I, Atatürk´ün Görüş ve Direktifleri, İstanbul 1984.
Atatürkçülük II, Atatürk ve Atatürkçülükle İlgili Makaleler, İstanbul 1984.
Atatürkçülük III, Atatürkçü Düşünce Sistemi, İstanbul 1984.
BOZKURT, M. Esat, PEKER, Recep ve TENGİRŞENK, Y. Kemal. "1933 Yılında İstanbul Üniversitesinde Başlayan ilk İnkılâp Tarihi Ders Notları ", Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul 1997.
EMİL, Birol, HAS-ER, Melin ve AYDIN, M. Ali. "Nutuk I", Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1973.
EMİL, Birol ve HAS-ER, Melin. "Nutuk II", Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1980.
H. EROĞLU, Hamza. "Türk İnkılâp Tarihi", Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1982.
KODAMAN, Bayram. "Cumhuriyet´in Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk", S. Demirel Üniv. Yayınları, Yayın no:2, ISPARTA 1999.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 3 13 39
Ödev 1 1 15 15
Toplam İş Yükü 54
Dersin AKTS Kredisi 2,0