Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Mathematics I MTH101 1. Yarıyıl 4 + 0 4,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nejla ÖZMEN
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Esra KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere kendi alanları ile ilgili matematiksel becerilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği Sayılar sınıflandırmasını yapabilmek, Eşitsizlik ve mutlak değer kavramlarını bilmek. Analitik Düzlemi ve koordinat sistemi kavrayabilmek. Polinomları ve özdeşlikleri kavrayabilmek. Fonksiyonu tanımlayıp çeşitlerini ve özelliklerini söyleyebilmek. Trigonometriyi ve trigonometrik fonksiyonları kavrayabilmek. Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizebilmek
Ders Öğrenme Kazanımları - Küme ve sayı kavramlarını tanımlar.
- Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları tanır.
- Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi ifade eder.
- Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanır.
- Türev kavramını açıklar.
- Türevin fiziksel ve geometrik anlamını karşılaştırır.
- Türevle ilgili teoremleri yorumlar.
- Belirsiz ifadelerde limit hesaplar.
- Eğri çizimlerini açıklar.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kümeler, Mutlak Değer ve Özellikleri,Eşitsizlikler, Doğrunun ve Çemberin Analitik İncelenmesi
2. Hafta Fonksiyon Kavramı, Bazı Özel Fonksiyonlar (Kuvvet, Polinom, Mutlak Değer Fonk.), Trigonometrik ve Ters Trigonometrik fonksiyonlar,Üstel, Logaritmik ve Hiperbolik Fonksiyonlar
3. Hafta Limit Kavramı, Sağ ve Sol Taraflı Limitler, Belirsiz Şekiller, Trigonometrik Fonksiyonların Limitleri
4. Hafta Fonksiyonlarda Süreklilik,Sürekli Fonksiyonların Özellikleri ( Aradeğer Teoremi, Mutlak Maks, Min, Yerel Maks, Min tanımları )
5. Hafta Türev kavramı, Türev Alma Kuralları
6. Hafta Yüksek Mertebeden Türev, Ters Fonksiyonun Türevi, Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
7. Hafta Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi, Logaritma Fonksiyonunun Türevi, Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonların Türevi
8. Hafta Parametrik Denklemleri Verilen Fonksiyonların Türevleri, Kapalı Fonksiyonların Türevi
9. Hafta Arasınav
10. Hafta Türevin Geometrik anlamı, Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Konkav ve Konveks Fonksiyonlar, Dönüm Noktaları
11. Hafta Maksimum ve Minimum Kavramları , Maksimum ve Minimum Problemleri , Taylor Teoremi,Belirsiz Şekiller ( L’ Hospital Kuralı )
12. Hafta Belirsiz Şekiller ( L’ Hospital Kuralı ) Devam, Diferensiyel Kavramı
13. Hafta Kutupsal Koordinatlar, Asimptotlar
14. Hafta Eğri çizimleri
Kaynaklar
Balcı, Mustafa; Genel Matematik , Balcı Yayınları
Halilov, Hüseyin; Hasanoğlu Alemdar; Can , Mehmet;Yüksek Matematik; Literatür yayıncılık
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 DK9 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 15 15
Kısa Sınav 1 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 4 4
Final 1 25 25
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 76
Dersin AKTS Kredisi 5,0