Öğretim Programı

Bologna Yılı
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TBT101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Evet Evet 2 + 2 3 4
KIM101 Genel Kimya Evet Evet 2 + 2 3 4
AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 2
FIZ101 Fizik Evet Evet 2 + 0 2 3
ING101 Yabancı Dil I Evet Evet 2 + 0 2 2
MAT101 Matematik Evet Evet 3 + 0 3 4
TDB121 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 2
ZTB101 Biyoteknolojiye Giriş Evet Evet 3 + 0 3 3
ZTB103 Botanik Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB105 Mesleki Etik Evet Evet 1 + 0 1 2
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 24 30
2. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 2
ING102 Yabancı Dil II Evet Evet 2 + 0 2 2
KRP102 Kariyer Planlama Evet Evet 1 + 0 1 2
TDB122 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 2
ZTB102 Organik Kimya Evet Evet 3 + 0 3 4
ZTB104 Laboratuvar Teknikleri Evet Evet 2 + 2 3 5
ZTB106 Bitki Sistematiği Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB108 Zooloji Evet Evet 2 + 0 2 4
ZTB110 İstatistik Evet Evet 3 + 0 3 4
ZTB112 İş Sağlığı ve Güvenliği Evet Evet 2 + 0 2 3
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 23 32
3. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ -III DÖNEM- Mühendislik Seçmelisi I Hayır Evet 2 + 2 3 4
ZTB201 Genel Mikrobiyoloji Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB203 Hücre Biyolojisi Evet Evet 2 + 0 3 3
ZTB205 Biyokimya Evet Evet 3 + 0 3 4
ZTB207 Hayvan Fizyolojisi Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB209 Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB211 Tarım Ekonomisi Evet Evet 2 + 0 3 4
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ZTB215 Akışkanlar Mekaniği Hayır Evet 3 + 0 3 4
ZTB217 Malzeme Bilimi Hayır Evet 2 + 0 2 3
İBSPF101 Eğitime Giriş Hayır Evet 3 + 0 3 4
İBSPF107 Eğitim Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 4
ZTB213 Ölçme Bilgisi Hayır Evet 2 + 2 3 4
ZTB219 Diferansiyel Denklemler Hayır Evet 2 + 0 2 3
Toplam : 21 27
4. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ -IV DÖNEM- Mühendislik Seçmelisi II Hayır Evet 2 + 2 3 4
ZTB202 Temel Genetik Evet Evet 3 + 0 3 4
ZTB204 Bitki Koruma Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB206 Bahçe Bitkileri Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB208 Bitki Fizyolojisi Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB210 Tarla Bitkileri Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB212 Tarımsal Ekoloji Evet Evet 3 + 0 3 3
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ZTB214 Teknik Resim Hayır Evet 2 + 2 3 4
ZTB216 Termodinamik Hayır Evet 3 + 0 3 4
ZTB218 Kütle ve Enerji Denkliği Hayır Evet 2 + 0 2 3
İBSPF102 Öğretim İlke ve Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
İBSPF108 Öğretim Teknolojileri Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB220 Isı ve Kütle Transferi Hayır Evet 3 + 0 3 3
Toplam : 21 27
5. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ -V DÖNEM- Fakülte Seçmelisi I Hayır Evet 2 + 0 2 3
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ -V DÖNEM- Bölüm Seçmelisi III Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB301 Bitki Doku Kültürü Evet Evet 2 + 2 3 5
ZTB303 Hayvan Doku Kültürü Evet Evet 2 + 2 3 5
ZTB305 Gıda Bilimi ve Teknolojisi Evet Evet 3 + 0 3 3
ZTB307 Moleküler Biyoloji Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB309 Bitki Islahı Evet Evet 3 + 0 2 3
ZTB311 Staj I Evet Evet 0 + 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ZTB333 Tarım Makinaları ve Tarımsal Savaş Mekanizasyonu Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB335 Zootekni Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB337 Sera Yapım Tekniği Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB341 Tohumluk Fizyolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB343 Tarım ve Çevre Kirliliği Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB351 Tarımda Yayım ve İletişim Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB353 Tarım Tarihi ve Deontolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB355 Tarım Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB357 Coğrafi Bilgi Sistemleri Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB359 Bilgisayar Destekli Tasarım Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB345 Bitki Genetik Kaynakları Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB347 Tarım Sigortacılığı Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB361 Akıllı Tarım Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB339 Bitki Çoğaltma Tekniği Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB349 İyi Tarım Uygulamaları Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB313 Biyogüvenlik Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB315 Çevre Biyoteknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB317 Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynaklarının Korunması Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB319 Bitki Besleme Biyoteknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB321 Kromatografik Teknikler Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB325 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB327 Moleküler Belirteçler ve Uygulamaları Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB329 Moleküler Nematoloji Hayır Evet 3 + 0 3 3
İBSPF103 Sınıf Yönetimi Hayır Evet 2 + 0 2 3
İBSPF106 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
ZTB323 Moleküler Fitopatoloji Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB331 Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi Hayır Evet 3 + 0 3 3
Toplam : 19 30
6. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ -VI DÖNEM- Fakülte Seçmelisi II Hayır Evet 2 + 1 3 3
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ -VI DÖNEM- Bölüm Seçmelisi IV Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB302 Tarımsal Mücadelede Biyoteknolojik Yöntemler Evet Evet 3 + 0 3 4
ZTB304 Biyoteknoloji ve Tohumculuk Evet Evet 2 + 0 2 4
ZTB306 Moleküler Genetik Evet Evet 3 + 0 3 4
ZTB308 Sürdürülebilir Tarım Evet Evet 2 + 0 2 4
ZTB310 Bitkilerde Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık Evet Evet 3 + 0 3 4
ZTB312 Staj II Evet Evet 0 + 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ZTB338 Bitki Besleme ve Gübreleme Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB340 Örtü Altı Yetiştiriciliği Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB342 Peyzaj Mimarlığı Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB344 Tarımda Bilişim Teknolojileri Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB346 Tarımsal Savaş Yöntemleri Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB348 Yabancı Ot Bilimi Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB350 Entomoloji Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB352 Fitopatoloji Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB354 Tarla Bitkilerinde Organik Tarım Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB356 Tarımsal Yapılar ve Sulama Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB314 Bitki Ekofizyolojisine Giriş Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB316 Mikrobiyal Genetik Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB318 PCR’a dayalı Genetik Analiz Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB320 Bitki Gen Kaynakları Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB322 Hayvan Gen Kaynakları Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB324 Gıda Biyoteknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB326 Genomik ve Proteomik Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB328 Bitki Stres Fizyolojisinde Biyoteknolojik Yaklaşımlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB330 Sitogenetik Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB332 Populasyon Genetiği Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB334 Mesleki İngilizce Hayır Evet 3 + 0 3 3
İBSPF104 Özel Öğretim Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
İBSPF105 Rehberlik ve Özel Eğitim Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 19 30
7. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ -VII DÖNEM- Bölüm Seçmelisi V. Hayır Evet 2 + 0 2 3
UNI101 Üniversite Seçmeli Evet Evet 2 + 0 2 3
ZTB401 Biyoinformatik Evet Evet 2 + 0 2 3
ZTB403 Endüstriyel Biyoteknoloji Evet Evet 2 + 0 2 3
ZTB405 Enzim Biyoteknolojisi Evet Evet 2 + 2 3 5
ZTB407 Mikrobiyal Biyoteknoloji Evet Evet 2 + 2 3 5
ZTB409 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Evet Evet 2 + 0 2 4
ZTB411 Bitki Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele Evet Evet 3 + 0 3 3
ZTB413 Diploma Tezi I Evet Evet 0 + 2 1 4
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ZTB415 Girişimcilik Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB417 İletişim Tekniği Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB419 Çevre ve Doğa Koruma Hayır Evet 2 + 0 2 3
ZTB423 Mantar Yetiştiriciliği Hayır Evet 2 + 0 2 3
İBSPF109 Öğretmenlik Uygulaması Hayır Evet 1 + 8 5 10
Toplam : 20 33
8. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ -VIII DÖNEM- Bölüm Seçmelisi VI Hayır Evet 3 + 0 3 3
ZTB402 Biyoteknolojide Güncel Yöntemler Evet Evet 2 + 2 3 5
ZTB404 Mühendislikte Tasarım Evet Evet 3 + 0 3 4
ZTB406 Bitki Biyoteknolojisi Evet Evet 2 + 2 3 5
ZTB408 Hayvan Biyoteknolojisi Evet Evet 2 + 2 3 5
ZTB410 Genetik Mühendisliği Evet Evet 2 + 2 3 4
ZTB412 Diploma Tezi II Evet Evet 0 + 2 1 4
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ZTB414 Tıbbi Aromatik Bitkiler Hayır Evet 2 + 1 3 3
ZTB416 Arı Yetiştiriciliğinde Biyoteknolojik Uygulamalar Hayır Evet 3 + 0 3 3
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ -VIII DÖNEM- Bölüm Seçmelisi VI Hayır Evet 0 + 0 0 3
Toplam : 19 30