Öğretim Programı

Bologna Yılı
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 2
BSM101 Meteoroloji Evet Evet 2 + 0 2 3
BSM103 Biyosistem Mühendisliğine Giriş Evet Evet 2 + 2 3 2
BSM105 Genel Biyoloji Evet Evet 3 + 0 3 4
FIZ101 Fizik I Evet Evet 3 + 0 3 5
ING101 Yabancı Dil I Evet Evet 2 + 0 2 2
KIM101 Genel Kimya I Evet Evet 3 + 0 3 5
MAT101 Matematik I Evet Evet 2 + 2 3 5
TDB121 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 2
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 23 30
2. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 2
BSM102 İstatistik Evet Evet 3 + 0 3 4
BSM104 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Evet Evet 2 + 2 3 4
FIZ102 Fizik II Evet Evet 3 + 0 3 5
ING102 Yabancı Dil II Evet Evet 2 + 0 2 2
KRP102 Kariyer Planlama Evet Evet 1 + 0 1 2
MAT102 Matematik II Evet Evet 2 + 2 3 5
TDB122 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 2
ZDF104 Ekonomi Evet Evet 2 + 0 2 3
ZDM102 Teknik Resim Evet Evet 2 + 2 3 3
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 24 32
3. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BSM201 Statik Evet Evet 1 + 2 2 4
BSM203 Bilgisayar Programlama Evet Evet 1 + 2 2 3
BSM205 Termodinamik Evet Evet 3 + 0 3 4
BSM207 Akışkanlar Mekaniği Evet Evet 2 + 2 3 4
BSM209 Diferansiyel Denklemler Evet Evet 2 + 2 3 4
BSM211 Toprak Bilgisi Evet Evet 2 + 2 3 3
BSM213 Tarla Bitkileri Evet Evet 2 + 2 3 4
BSM215 Bitki Koruma Evet Evet 2 + 2 3 4
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 22 30
4. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BSM202 Bilgisayar Destekli Tasarım Evet Evet 1 + 2 2 3
BSM204 Mukavemet Evet Evet 2 + 2 3 4
BSM206 Dinamik Evet Evet 1 + 2 2 4
BSM208 Mühendislik Matematiği Evet Evet 3 + 0 3 4
BSM210 Araştırma ve Deneme Metodları Evet Evet 2 + 0 2 3
BSM212 Ölçme Bilgisi Evet Evet 2 + 2 3 4
ZDF202 Bahçe Bitkileri Evet Evet 2 + 2 3 4
ZDF204 Bitki Fizyolojisi Evet Evet 2 + 2 3 4
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 21 30
5. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ --V. Dönem-- 1 Seçmeli Ders V-1 Hayır Evet 0 + 0 6 8
BSM301 Hidroloji Evet Evet 2 + 2 3 4
BSM303 Sulama Mühendisliğinin Temel İlkeleri Evet Evet 3 + 0 3 4
BSM305 Mesleki Uygulama I Evet Evet 0 + 4 2 2
BSM307 Tarım Makinaları Prensipleri Evet Evet 1 + 2 2 4
BSM309 Toprak Fiziği Evet Evet 2 + 2 3 4
BSM311 Staj I Evet Evet 0 + 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BSM313 Kırsal Yerleşim Planlaması Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM315 Hidrolik Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM317 Güneş ve Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Uygulamaları Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM319 Betonarme Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM323 Ölçme-Veri Toplama ve Değerlendirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM327 Standardizasyon ve Kalite Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM331 Bitki Besleme ve Gübreleme Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM335 Organik Tarım Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM337 Gıda Bilimi ve Teknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM325 Makine ve Malzeme Bilgisi Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM321 Tarım Teknolojilerinde Ergonomi ve İş Güvenliği Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 19 30
6. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ --VI. Dönem-- 1 Seçmeli Ders VI-1 Hayır Evet 0 + 0 6 8
BSM300 Yüzey Sulama Sistemlerinin Tasarımı Evet Evet 2 + 2 3 4
BSM302 Zemin Mekaniği Evet Evet 3 + 0 3 4
BSM304 Mesleki Uygulama II Evet Evet 0 + 4 2 2
BSM306 Biyosistem Mühendisliğinin Temel Esasları Evet Evet 2 + 2 3 4
BSM308 Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Evet Evet 1 + 2 2 4
BSM310 Staj II Evet Evet 0 + 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BSM312 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hayır Evet 2 + 2 3 4
BSM316 Isı Transferi Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM318 Mühendislik Ölçmeleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM320 Ahşap ve Çelik Yapılar Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM322 Hayvan Barınaklarında Çevresel Tasarım Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM324 Makine Dinamiği Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM326 Tarım Ekonomisi Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM328 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM330 Toprak Etüd ve Haritalamaya Giriş Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM332 Hayvan Yetiştirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM334 Tarımsal Atık Yönetimi ve Biyoprosesi Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM336 Sayısal Analiz Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM314 Gönüllülük Çalışmaları Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 19 30
7. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ --VII. Dönem-- 1 Seçmeli Ders VII-1 Hayır Evet 0 + 0 6 8
BSM401 Basınçlı Sulama Sistemlerinin Tasarımı Evet Evet 2 + 2 3 5
BSM403 Mühendislikte Tasarım Evet Evet 2 + 2 3 5
BSM405 Arazi Toplulaştırması Evet Evet 2 + 2 3 4
BSM407 Mezuniyet Çalışması Evet Evet 0 + 2 1 4
BSM409 Tarımsal Yapılar Evet Evet 2 + 2 3 4
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BSM413 Elektrik ve Elektroniğin Temellleri Hayır Evet 2 + 2 3 4
BSM415 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Hayır Evet 2 + 2 3 4
BSM417 Sulama İletim ve Kontrol Sistemlerinin Tasarımı Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM419 Sera Tasarımı Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM421 Ürün Depolama Yapılarının Tasarımı Hayır Evet 3 + 0 3 4
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM423 Toprak ve Su Kaynakları Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM425 Arazi Tesviye Makinaları Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM429 Tarımda Örgütsel Davranış Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM431 Uzaktan Algılama ve Tarımsal Uygulamaları Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM433 Köy Sosyolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM427 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Rapor Yazımı Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM411 Tarımsal Elektrifikasyon Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 19 30
8. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ --VIII. Dönem-- 1 Seçmeli Ders VIII-1 Hayır Evet 0 + 0 9 12
BSM400 Drenaj ve Arazi Islahı Evet Evet 2 + 2 3 5
BSM402 Su Kaynaklarının Planlanması Evet Evet 2 + 2 3 5
BSM404 Mezuniyet Çalışması Evet Evet 0 + 2 1 4
BSM406 Tarım Traktörleri Evet Evet 2 + 2 3 4
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
BSM432 Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri Hayır Evet 2 + 2 3 4
BSM408 Peyzaj Sulaması Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM410 Sulama İşletme ve Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM412 Drenaj Sistemlerinin Tasarımı Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM416 Tarım Teknolojilerinde Enerji Verimliliği Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM428 Makine Elemanları Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM430 Girişimcilik Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM418 Kurutma İlkeleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM420 Soğutma Makineleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM422 Tarım Makinelerinde Modelleme İlkeleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM424 Tarım Makinelerinde Robot Uygulamaları Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM426 Tarım ve Gıda Sektörü Pazarlama Stratejileri Hayır Evet 3 + 0 3 4
BSM414 Yazılı ve Sözlü Sunuş Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 4
Toplam : 19 30