Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hassas Tarım Teknolojileri TB332 6. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hassas tarımın tanımı ve amaçları, hassas tarımda kullanılan küresel konumlama sistemleri, verim ölçme sistemleri, GPS yardımlı verim haritalarının hazırlanması, verimdeki değişkenliğin istatistiksel olarak irdelenmesi, toprak ve bitki örneklemede kullanılan ekipmanlar, toprak ve bitki özelliklerinin hassas tarım tekniği yönünden analizi ve haritalanması, uzaktan algılama yöntemleri, verim, bitki, toprak özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi ve girdi uygulama haritalarının hazırlanması, değişken oranlı tarım makina ve ekipmanları ile uygulama yöntemleri, hassas tarım teknolojilerinin ekonomik ve çevre açısından değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği Hassas tarım yöntemleri; Çeşitli mühendislik dallarını ve yöntemlerini hassas tarım anlamında sentezi Tarımda verimdeki değişkenlikleri hassas tarım yöntemleriyle analizi.
Ders Öğrenme Kazanımları - 1 Hassas tarım yöntemlerini kavrayabilme; 2 Çeşitli mühendislik dallarını ve yöntemlerini hassas tarım anlamında sentezleyebilme; 3 Tarımda verimdeki değişkenlikleri hassas tarım yöntemleriyle analiz edebilme;
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Hassas tarıma giriş, tanımı ve amaçları Ders Saati
2. Hafta Jeodezik datum, koordinat sistemleri, ve projeksiyon işlemi Ders Saati
3. Hafta Konumlama sistemleri ve GPS’in çalışma ilkeleri. Hassas tarımda bu sistemlerin kullanımı. Ders Saati
4. Hafta Diferansiyel GPS ve hassas tarımdaki kullanım alanları Ders Saati
5. Hafta GIS kavramları ve veri tipleri Ders Saati
6. Hafta GIS’de enterpolasyon yöntemleri 1 Ders Saati
7. Hafta GIS’de enterpolasyon yöntemleri 2 Ders Saati
8. Hafta Hassas tarımda toprak örnekleme Ders Saati
9. Hafta Ara Sınav Ders Saati
10. Hafta Hassas tarımda verim haritalama ve izleme Ders Saati
11. Hafta Hassas tarım teknolojilerinde uzaktan algılama 1 Ders Saati
12. Hafta Hassas tarım teknolojilerinde uzaktan algılama 2 Ders Saati
13. Hafta Değişken oranlı tarım makina ve ekipmanları Ders Saati
14. Hafta Hassas tarım teknolojilerinin ekonomik getirileri Ders Saati
Kaynaklar
1. Kirişci, V., Keskin, M., Say, S.M., Keskin, S.G., Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojisi, Nobel Kitabevi. 1999. Özkan T., 1995. Temel Elektronik, Kayhan Matbaası, İstanbul. 2. The Precision-Farming Guide for Agriculturists, by Morgan and Ess, Deere & Company, 1997 & 2003
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 Ölçme Yöntemi
PY3 4 3 40,60,40,60
PY6 2 2 40,60
PY10 2 2 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 3 14 42
Ara Sınav 1 1 21 21
Ödev 1 1 20 20
Ödev 2 1 7 7
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0