Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri TB218 4. Yarıyıl 1 + 2 2,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Coğrafi Bilgi Sisteminin tanımı, kapsamı ve veri yapısının öğretilmesi, tarımla ilgili problemlerin belirlenmesi ve çözümünde CBS’nin kullanımı, ArcGIS yazılımının genel düzeyde kullanımı,
Dersin İçeriği Temel Harita Bilgilerinin verilmesi/Topografik harita okuma, profil çıkarma, eğim hesaplama, Coğrafi konum ve projeksiyonlar/CBS yazılımın temel özelliklerinin verilmesi, Bilgi sistemleri ve CBS temel kavramları/Harita sayısallaştırma ve koordinat düzeltmesi, CBS veri yapısı/Veri Girişi, Güncelleme , Harita sembolojisi değiştirme, harita çıktı alımı, CBS ortamında sorgulamalar/Coğrafi veri tabanı üzerinde sorgulamalar yapılması- Seçim menülerinin anlatılması, Temel CBS analizleri/Buffer, Multi Ring buffer analizi uygulamaları, Temel CBS analizleri/Seçim, Kesme, çakıştırma, birleştirme analizleri, Alan birleştirme, Alan çıkarma işlemleri, 3D analiz ve raster verilerle çalışma/Sayısal yükseklik modeli oluşturmak için veri tabanının oluşturulması, 3 Boyutlu arazi modelinin yaraları/Sayısal yükseklik modeli, kabartma haritaları oluşturma, Eğim, bakı analizleri/İnkaya göleti havzası alanının eğim, bakı ve yöney haritalarının çıkartılması, Noktasal verilerden raster haritaların oluşturulması elde edilmesi/Taban suyu haritalarının elde edilmesi ve yorumlanması, Raster haritaların analizi/Aylık yağış verilerinin analizi
Ders Öğrenme Kazanımları - CBS teknolojileri temellerinin kavrayabilme
- CBS’nin veri modellerini kavrayabilme
- CBS ile uygulamalı analiz yapabilme
- Bir CBS yazılımını uygulamalı bir şekilde kullanabilme becerisi kazanabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Temel Harita Bilgilerinin verilmesi/Topografik harita okuma, profil çıkarma, eğim hesaplama Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Coğrafi konum ve projeksiyonlar/CBS yazılımın temel özelliklerinin verilmesi Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
3. Hafta Bilgi sistemleri ve CBS temel kavramları/Harita sayısallaştırma ve koordinat düzeltmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta CBS veri yapısı/Veri Girişi, Güncelleme , Harita sembolojisi değiştirme, harita çıktı alımı Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta CBS ortamında sorgulamalar/Coğrafi veri tabanı üzerinde sorgulamalar yapılması- Seçim menülerinin anlatılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Temel CBS analizleri/Buffer, Multi Ring buffer analizi uygulamaları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Temel CBS analizleri/Seçim, Kesme, çakıştırma, birleştirme analizleri, Alan birleştirme, Alan çıkarma işlemleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta 3D analiz ve raster verilerle çalışma/Sayısal yükseklik modeli oluşturmak için veri tabanının oluşturulması Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
10. Hafta 3D analiz ve raster verilerle çalışma/Sayısal yükseklik modeli oluşturmak için veri tabanının oluşturulması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta 3 Boyutlu arazi modelinin yaraları/Sayısal yükseklik modeli, kabartma haritaları oluşturma Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
12. Hafta Eğim, bakı analizleri/İnkaya göleti havzası alanının eğim, bakı ve yöney haritalarının çıkartılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Noktasal verilerden raster haritaların oluşturulması elde edilmesi/Taban suyu haritalarının elde edilmesi ve yorumlanması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Noktasal verilerden raster haritaların oluşturulması elde edilmesi/Taban suyu haritalarının elde edilmesi ve yorumlanması, Raster haritaların analizi/Aylık yağış verilerinin analizi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
1. Longley, P. A., M.F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind. Geographic Information Systems-Principles, Techniques, Management and Applications. John Wiley & Sons, Inc.New Jersey, USA, 2005. 2. ESRI, Managing a GIS, ESRI Educational Services California USA, 1997. 3. Antenucci J. C., K. Brown, P.L. Croswell, M.J Kevany, H. Archer, Geographing Information Systems, A Guide To the Technology. Van Nostrand Reinhold, New York, USA, 1991.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY3 4 4 4 4 4 40,60
PY5 4 4 4 4 4 40,60
PY10 2 2 2 2 2 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 10 2 20
Ara Sınav 1 3 1 3
Ödev 1 10 1 10
Final 3 1 3
Uygulama 10 1 10
Sınıf İçi Etkinlik 14 4 56
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0