Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Ekim Nöbeti Sistemleri TB421 7. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ekim nöbeti konusunda bilgi vermek, mono kültür tarımın olumsuz yönlerini ortaya koyarak, ekim nöbeti uygulamalarının yararlı yönlerini ortaya çıkartmak, dünyada ve yurdumuzda uygulanan ekim nöbeti sistemleri konusunda bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Mono kültür tarımın neden olduğu olumsuzluklar ortaya konacaktır. Toprak verimliliğine ekim nöbetinin etkisi Hastalık ve zararlıların gelişimine ekim nöbeti sistemlerinin etkisi Tarımın başladığı günden günümüze kadar ekim nöbeti uygulamalarının tarihsel gelişimi incelenecektir. Yurdumuzda ve dünyadaki ekim nöbeti uygulamalarından örnekler incelenecektir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Mono kültür tarımın neden olduğu olumsuzluklar ortaya konacaktır
- Tarımın başladığı günden günümüze kadar ekim nöbeti uygulamalarının tarihsel gelişimi incelenecektir.
- Yurdumuzda ve dünyadaki ekim nöbeti uygulamalarından örnekler incelenecektir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Toprak kullanımının tarihçesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Ekim nöbetinin tarihçesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Toprak verimliliği ve ekim nöbeti Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
4. Hafta Kültür bitkileri arasındaki uyuşum ve toprak yorgunluğu Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
5. Hafta Kültür bitkilerinin ön bitki olarak yararlanılma olanakları Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Ön bitki etkisi ve bitkilerin ön bitki değerleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Ekim nöbeti ve gübreleme Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
8. Hafta arasınav
9. Hafta Çiftlik gübresinin önemi verilme zamanı ve şekli Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Yeşil gübreler ve kompost Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Ekim nöbeti ve yabancı ot gelişimi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta Ekim nöbeti hastalıkları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Dünyada uygulanan başlıca ekim nöbeti sistemleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
14. Hafta Yurdumuzda uygulanan başlıca ekim nöbeti sistemleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
Kaynaklar
nçtan, T. 2000. Ekim Nöbeti Sistemleri. Ders Notu
Könnecke,G. 1967. Münavebe. Şeker Fabrikaları A.Ş. yay. No: 207.3.Kün, E. 1994. Tahıllar-II (Sıcak İklim Tahılları). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No; 1360, Ders Kitabı; 394.4.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 40,60
PY4 3 3 3 3 40,60
PY5 4 4 4 4 40,60
PY6 3 3 3 3 40,60
PY7 3 3 3 3 40,60
PY9 3 3 3 3 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 2 10 20
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0