Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi ZDF201 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN
Dersi Verenler Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı tarımın Türkiye ekonomisine katkısı, tarımsal üretim ekonomisi, doğal kaynaklar ekonomisi, değer biçme, tarım politikası, uluslararası tarım politikası, tarımsal üretim faktörleri, tarımsal finansman ve kredi, tarım işletmeciliğine giriş, tarımsal işletme analizi, tarımsal pazarlama, tarımsal kooperatifçilik hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Tarım ekonomisi ve işletmeciliğine giriş, tarımın Türkiye ekonomisine katkısı, tarımsal üretim ekonomisi, doğal kaynaklar ekonomisi, değer biçme, tarım politikası, uluslararası tarım politikası, tarımsal üretim faktörleri, tarımsal finansman ve kredi, tarım işletmeciliğine giriş, tarımsal işletme analizi, tarımsal pazarlama, tarımsal kooperatifçilik.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tarımı tanımlama, çeşitleme, teknik ve ekonomik özelliklerini sıralama
- Tarımın önemini, sektörlere katkısını anlama, anlatma, değerlendirme
- Tarımsal yapının temel unsurlarını kavrama, eksikliklerini ve yarattığı sorunları görme ve bunların çözümü için düşünce yeteneğini geliştirme
- Ekonominin temel prensiplerini tarıma uygulayabilme, kaynakların en uygun kullanımı ile maksimum gelire ulaşmanın yöntemlerini öğrenme, seçenekler yaratma ve en iyisini seçebilme
- Tarım işletmesinin üretim şeklini, yöntemini belirleme, üretim yapma ve ürünü değerlendirme
- İşletme analizini yaparak ürün maliyet ve gelirlerini saptama, karlılık sağlayarak sürekli üretimi gerçekleştirme
- Üretimi yapmak ve onu gelire dönüştürmek için piyasa sistemini kavrama, Pazar koşullarını izleme
- Üretim için gerekli finans sağlam yollarını bulma, örgüt gücünden yararlanma
- Tarımsal politikanın araçlarını dikkate alarak işletme kararları verme
- Uluslararası tarımsal ilişkileri izleme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tarım ekonomisi ve işletmeciliğine giriş Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
2. Hafta Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı:Nüfus ve işgücü katkısı, üretim ve verim katkısı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı:Toplum beslenmesine katkı, sanayi sektörüne katkı, milli gelire katkı, dış ticaret katkısı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Tarımsal Üretim ekonomisi:Azalan Verimler Kanunu, Girdilerin İkamesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Tarımsal Üretim Ekonomisi:Girişimlerin İkamesi, tam yarışmada firmanın kısa dönem kararı, Fırsat maliyeti ilkesi, eşit marjinal gelirler ilkesi, nispi avantaj teorisi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Tarım Politikası:Tarım Politikasının tanımı ve konusu, Tarım Politikasının amaçları,Tarım Politikasının araçları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Tarım Politikasının araçları, desteklenecek ürünlerin nitelikleri, destekleme fiyat yöntemlerinin değerlendirilmesi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Fiyat tespitinde kooperatiflerin rolü, yapısal ve sosyal politikalar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Uluslararası Tarım Politikası:tanım, amaçlar, anlaşmalar ve uluslararası tarımsal örgütler Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
11. Hafta Tarımsal üretim faktörleri:toprak, sermaye, emek, girişimcilik Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Tarımsal Finansman ve Kredi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Tarımsal Pazarlama Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Tarımsal Kooperatifçilik Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
Kaynaklar
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Prof. Dr. İ. Hakkı İnan, Avcı Ofset, 5.baskı, İstanbul, 2001.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 DK9 DK10 Ölçme Yöntemi
PY1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Ödev 1 1 18,5 18,5
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0