Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Türk Dili II TDB122 2. Yarıyıl 2 + 0 2,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr. Gör. Ayşe ULU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yazılı ve sözlü anlatımda ileri teknikler öğretmek.
Dersin İçeriği Anlatım kavramı. Düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri. Okuma, dinleme, konuşma ve yazmanın genel özellikleri. Sözlü anlatım ve sözlü anlatım türleri. Yazılı anlatım ve yazılı anlatım türleri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Anlamları yönünden sözcükleri kavrar.
- Sözcüklerin yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlıkları kavrar.
- Yazılı anlatım türlerini ayırt edebilir.
- Dilekçe,iş mektubu, özgeçmiş, kompozisyon yazabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
1. Hafta Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
2. Hafta Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler Ders Saati Sözel Anlatım
3. Hafta Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). Ders Saati Sözel Anlatım
6. Hafta Yazılı anlatım türleri: Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Yazılı anlatım türleri: Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Yazılı anlatım türleri: Duygu yazıları (şiir örnekleri) Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
12. Hafta Kompozisyon Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
13. Hafta Kompozisyon Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Tartışma ve çeşitleri Ders Saati Görsel Sunum
Kaynaklar
Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Afyon Eğitim Sağlık ve Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Afyon 2004
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 3 40,60
PY4 2 2 2 2 2 40,60
PY6 4 3 3 3 3 40,60,40,60
PY9 4 4 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü 51
Dersin AKTS Kredisi 2,0