Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Çayır Mera Yönetimi ve Islahı TB407 7. Yarıyıl 3 + 0 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzyüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersi başarı ile tamamlamış öğrencilerin, Türkiye’de çayır-mera diye bilinen çok önemli doğal kaynakların bulunduğu bilincine varmış, ekonomik değerlendirme sınırlarının dışına çıkmış ve sayısız sorunları olan bu alanları ıslah etme, yönetme ve böylece yeniden ekonomiye kazandırma bilgi ve beceri düzeyine ulaşmış, insiyatif kullanma noktasında kendinden emin eleman olmalarını gerçekleştirmektir.
Dersin İçeriği Çayır ve Mera Kavramlarının Tanımlanması, Çayır Meraların Doğal Kaynaklar İçerisindeki Yeri ve Önemi, Çayır ve Mera’ların Tarihçesi, Otlatma Sistemleri, Çayır Mera’ların Değişik Şekillerde Islah Edilme Yöntemleri ve Çayır Mera’ların Ülkemiz Hayvancılığına Katkıları, Çayır Mera Amenajmanının Bitki Fizyolojisi ve Ekolojisi İle İlişkileri, Otlatma Amenajmanının Teknik Kuralları, Mera Kapasitesi, Otlatma Kapasitesi ve Otlatma Mevsiminin Önemi, Otlatmanın Sona Erme Tarihi ve Faydalanma Faktörü, Sulu Mera’lar, Kıraçlarda Suni Mera Tesisi, Çayırlar, Muvakkat Mera’lar, Çayır Mera’ların Ülkemiz Hayvancılığına Katkıları.
Ders Öğrenme Kazanımları - Türkiye’de çayır ve mera karakterli çok geniş alanların bulunduğu bilincine varır
- Toprak ve su muhafaza konusunda çayır ve meralara büyük görevler düştüğünü öğrenir
- Çayır-meraların gen kaynağı olarak büyük bir potansiyele sahip oldukları gerçeğini öğrenir;
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Çayır-Mera Kültürünün Tarihçesi, Kavramlar ve Tanımlar Çayır-Mera Kültürünün Önemi ve Yaralanma Alanları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Türkiye’de Çayır, Mera ve Yayla Alanları ve Bölgelere Göre Dağılışı Çayır-Meraların Sınıflandırılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Çayır-Mera Kültürünün Bitki Fizyolojisi İle İlgisi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
4. Hafta Mera Bitkilerinin Üreme Tarzları Çayır Mera Bitkilerinin Yayılma Biyolojisi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
5. Hafta Ekolojisinin Çayır Mera Yönetimindeki Yeri ve Önemi Ekolojik İlişkiler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Çayır Amenajmanı ve Bakımı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta Yeşil Otların Siloda Muhafazası Meralardan Faydalanma ve Bunların Bakımı Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
8. Hafta arasınav
9. Hafta Otlatma Sistemleri (Serbest Otlatma, Kontrollü Otlatma) Otlatma Sistemleri ( Kontrollü Otlatma) Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Kontrollü Otlatma Sistemleri Hohenheim Otlatma Sistemi, Sonuç ve Öneriler Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Sudan otunun genel özellikleri ve yetiştiriciliği Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
12. Hafta Çayır ve Meralarda Yabancı Ot Sorunları ve Mücadele Yöntemleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
13. Hafta Çayır ve Meraların Bakımı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Çayır ve Meraların Gübrelenmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
Kaynaklar
Bakır, Ö., 1987. Çayır - Mer’a Amenajmanı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları
Gençkan, M.S., 1985. Çayır - Mer’a Kültürü Amenajmanı ve Islahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 483, 655 s.,Bornova-İzmir
Tükel, T. ve R. Hatipoğlu, 1997. Çayır - Mer’a Amenajmanı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No : 191, Ders Kitapları Yayın No : A-59,152 s., Adana
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 3 3 3 40,60
PY2 3 3 3 3 40,60
PY3 3 3 3 3 40,60
PY4 4 4 4 4 40,60
PY5 4 4 4 4 40,60
PY7 4 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 2 2 10 20
Final 1 15 15
Sınıf İçi Etkinlik 1 10 10
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0