Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Lif Bitkileri TB405 7. Yarıyıl 2 + 2 3,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ziraat Mühendisliği mesleki öğretisinin temel dayanağı olan bitkisel üretimde en önemli ürün grubunu oluşturan lif bitkilerini tanımak; lif bitkileri hakkında güncel bilgiye sahip olmak; lif bitkileri yetiştiriciliğinin esaslarını ve ülke ve dünya ekonomisine katkısını öğrenmektir.
Dersin İçeriği Ziraat Mühendisliği mesleki öğretisinin temel dayanağı olan bitkisel üretimde en önemli ürün grubunu oluşturan lif bitkilerini tanımak; lif bitkileri hakkında güncel bilgiye sahip olmak; lif bitkileri yetiştiriciliğinin esaslarını ve ülke ve dünya ekonomisine katkısını öğrenmektir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Lif Bitkilerinin, başta tekstil ve kâğıt sanayi açısından ne kadar önemli olduğunun saptanması
- Lif Bitkileri üretiminin genel esaslarını konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak
- Liflerin sınıflandırılması yönünden farklılıklarını açıklayabilmek
- Lif bitkilerinin genel ıslah ilkelerini, standardizasyon ve lif kalite özellikleri hakkında bilgi birikimi kazanmış olmaktır
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Lif bitkisi ve liflerin tanımı, liflerin önemi, kullanım alanları, liflerin kimyasal ve fiziksel özellikleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
2. Hafta Liflerin sınıflandırılması, liflerin farklı bitki kısımlarından (tohum, yaprak, sap, meyve, kök) elde edilme yöntemleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Pamuğun tarihçesi, ekonomik önemi, dünyada ve ülkemizde üretimi, ticareti anlatılacaktır. Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Pamuğun faydalanma yönleri, coğrafik dağılımı, sistematiği, botaniği Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
5. Hafta Pamuğun çevresel istekleri, toprak işleme ve ekimi ve Pamuğun büyüme ve gelişmesi, bakım işlemleri (gübreleme, sulama vb.) Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Pamuğun hasatı, liflerin elde edilmesi, ıslahı Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ketenin faydalanma yönleri tarihçesi, coğrafik dağılımı, sistematiği,, botaniği, çevresel istekleri, ekimi, büyüme ve gelişmesi, bakım işlemleri (gübreleme, sulama vb.) Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
9. Hafta Ketenin hasatı, liflerin elde edilmesi, ıslahı ile kenevirin faydalanma yönleri tarihçesi, coğrafik dağılımı, sistematiği,, botaniği, çevresel istekleri, ekimi, büyüme ve gelişmesi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Kenevirin bakım işlemleri (gübreleme, sulama vb.), hasatı, liflerin elde edilmesi, ıslahı
11. Hafta Saplarından lif elde edilen diğer bazı bitkilerin (jüt, kenaf, rami) faydalanma yönleri tarihçesi, coğrafik dağılımı, sistematiği,, botaniği, çevresel istekleri, ekimi, büyüme ve gelişmesi, bakım işlemleri (gübreleme, sulama vb.) hasatı, liflerin elde edilmesi, ıslahı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Saplarından lif elde edilen bazı bitkilerin (güneş keneviri, kenaf, roselle, urena, abroma) faydalanma yönleri tarihçesi, coğrafik dağılımı, sistematiği,, botaniği, çevresel istekleri, ekimi, büyüme ve gelişmesi, bakım işlemleri (gübreleme, sulama vb.) hasatı, liflerin elde edilmesi, ıslahı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
13. Hafta Yapraklarından lif elde edilen bazı bitkilerin (kantala, heneken, Meksika keneviri, sisal, morityus keneviri, yeni Zelanda keteni, abaka) faydalanma yönleri tarihçesi, coğrafik dağılımı, sistematiği,, botaniği, çevresel istekleri, ekimi, büyüme ve gelişmesi, bakım işlemleri (gübreleme, sulama vb.) hasatı, liflerin elde edilmesi, ıslahı Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Meyvelerinden lif elde edilen bazı bitkilerin (kapok, lif kabağı) faydalanma yönleri tarihçesi, coğrafik dağılımı, sistematiği,, botaniği, çevresel istekleri, ekimi, büyüme ve gelişmesi, bakım işlemleri (gübreleme, sulama vb.) hasatı, liflerin elde edilmesi, ıslahı Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
Kaynaklar
1.Mert, M. 2011. Pamuk Tarımının Temelleri. Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara, 282 s. 2. Mert, M., 2009. Lif Bitkileri. NOBEL Yayınları No: 1446, s.s. 277, Ankara.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 40,60
PY2 4 0 0 0 0 40,60
PY3 4 0 0 0 0 40,60
PY4 4 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Final 1 10,5 10,5
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0