Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Serin İklim Tahılları TB401 7. Yarıyıl 2 + 2 3,0 4,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersi Verenler Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tahılların genel olarak sınıflandırılması, Serin iklim tahıl cinslerinin evrimi ve sistematikteki yerleri, ekonomik, insan beslenmesi ve hayvan yemi olarak önemleri, bitkisel ve tarımsal özellikleri, adaptasyon istekleri, yetiştirme teknikleri, ıslahları, önemli çeşitlerin tanıtılması ve kullanım alanları hakkında genel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Tahılların genel olarak sınıflandırılması, Serin iklim tahıl cinslerinin evrimi ve sistematikteki yerleri, ekonomik, insan beslenmesi ve hayvan yemi olarak önemleri, bitkisel ve tarımsal özellikleri, adaptasyon istekleri, yetiştirme teknikleri, ıslahları, önemli çeşitlerin tanıtılması ve kullanım alanları hakkında genel bilgileri kazandırmaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tahılların genel olarak sınıflandırılması, evrimi ve sistematikteki yerlerini ifade edebilecektir
- Serin iklim tahıl cinslerin ekonomik, ekim nöbeti ve beslenme yönünden önemlerini sıralayabilecektir
- Serin iklim tahıl cinsleri yetiştiriciliği hakkında genel bilgileri özetleyebilecektir
- Serin iklim tahıl cinslerini ve cinsler içerisinde yer alan önemli çeşitleri ayırt edebilecektir
- Serin iklim tahıllarında uygulanan kültürel işlemleri özetleyebilecektir
- Serin İklim tahılları yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda çözümler önerebilicektir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tahıl kavramının tanımı, Tahılların sınıflandırılması ve taksonomisi Serin iklim-sıcak iklim tahılları arasındaki genel farklar Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Tahılların ekonomik, beslenme, tarımsal ve sosyal açıdan önemleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Tahılların genel adaptasyon özellikleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Tahılların genel bitkisel özellikleri ve fizyolojisi (kök, gövde, yaprak, çiçek ve tohum yapıları Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
5. Hafta Tahılların depolanması ve tahıllarda kalite kriterleri Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
6. Hafta Buğdayın ekonomik önemi, Buğdayın kökeni ve sitogenetiği, Buğdayın taksonomisi, Buğdayın adaptasyonu, iklim ve toprak istekleri Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
7. Hafta Buğdayın kültürü Buğdayda kalite kriterleri Bazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin tanıtılması (Tohum başak ve örnekleri) Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Buğdayın kullanım alanları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
10. Hafta Arpanın ekonomik önemi Arpanın kökeni ve sitogenetiği, Arpanın taksonomisi, Arpanın iklim ve toprak istekleri, İki ve altı sıralı arpaların başak ve tane özelliklerinin karşılaştırılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Arpanın kültürü Arpada kalite kriterleri İki ve altı sıralı arpa çeşitlerinin tanıtılması (Tohum ve başak örnekleri) Arpanın kullanım alanları Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
12. Hafta Yulafın ekonomik önemi, Yulafın kökeni ve sitogenetiği, Yulafın taksonomisi, Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
13. Hafta Yulafın iklim ve toprak istekleri, Yulafın kültürü, Beyaz ve Kırmızı yulaf arasındaki morfolojik farklılıklar ve kalite kriterleri Yulafın değerlendirilmesi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
14. Hafta Çavdarın ekonomik önemi, Çavdarın kökeni ve sitogenetiği, Çavdarın taksonomisi, Çavdar kültürü Çavdarın değerlendirilmesi ve Tritikale’nin ekonomik önemi Tritikale’nin elde edilişi Tritikale’nin dünya ve ülkemizde tarihsel gelişimi Tritikale’nin kültürü ve kullanım alanları Tritikale’nin gelecekteki potansiyeli Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
Kaynaklar
1. Kün, 1996. Tahıllar I. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1451. Ders Kitabı 431, 322 sayfa, Ankara 2.Yürür, N. 1994. Serin İklim Tahılları. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Ders Kitabı: Yayın no: 7-030-0256, 250 sayfa. Bursa.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY2 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY3 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY4 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY5 5 0 0 0 0 0 0 40,60
PY6 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY7 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY8 5 0 0 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 11 11
Final 1 20 20
Uygulama 14 2 28
Toplam İş Yükü 102
Dersin AKTS Kredisi 4,0