Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Biyoteknoloji TB307 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu yeni tekniklerden ülkemizde de yararlanılabilmesi için bilgi sahibi olmak.Bu yöntemlerin pratikte kullanılması için yeterli donanıma sahip olmak.
Dersin İçeriği Biyoteknoloji kavramı ve tarihsel gelişimi, bitki biyoteknolojisinde kullanılan doku ve hücre kültürü, rejenerasyon yöntemleri, kültür tipleri, kültür ortamları ve oluşturulmaları, protoplast füzyonu, haploidi ve dihaplizasyonu, somaklonal varyans, hayvancılıkta biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve tarımda uygulama alanları gibi temel kavramlar.
Ders Öğrenme Kazanımları - bitki biyoteknolojisinin tanımını, kapsamını, tarihsel durumunu açıklar
- doku kültürü tekniklerini öğrenir
- geliştirilen bu yeni teknikleri uygulamaya aktarmayı öğrenir
- bitkisel yetiştiricilikte karşılaşılan ve geleneksel tarım teknikleri ile çözülemeyen sorunların çözümünde biyoteknolojinin etkin bir biçimde kullanılmasını öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Biyoteknolojini tanımı ve sınıflandırılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Bitki Doku Kültüründe Temel Laboratuar Teknikleri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Besi ortamı hazırlama ve laboratuar organizasyonu Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta Sterilizasyon Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
5. Hafta Bitki materyalinin in vitro büyüme ve gelişmeye etkisi Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
6. Hafta İn-vitro tozlama ve dölleme Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
7. Hafta İn-vitro tozlama ve dölleme Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Embriyo kültürü Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Meristem sürgün ucu ve tomurcuk kültürü Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Haploid bitki üretimi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
12. Hafta Somaklonal varyasyon Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
13. Hafta Somatik melezleme Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
14. Hafta Bitkilerde gen transferi ve transgenik bitkiler ve biyogüvenlik Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
Kaynaklar
1. Hatipoğlu, R. 1999. Bitki Biyoteknolojisi Ç.Ü.Z.F. Ders Kitabı No:A-58, Adana.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 3 0 0 0 0 40,60
PY2 2 0 0 0 0 40,60
PY3 3 0 0 0 0 40,60
PY4 2 0 0 0 0 40,60
PY5 4 0 0 0 0 40,60
PY6 3 0 0 0 0 40,60
PY7 3 0 0 0 0 40,60
PY8 4 0 0 0 0 40,60
PY9 4 0 0 0 0 40,60
PY10 4 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 1 14,5 14,5
Araştırma 1 15 15
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 15 15
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0