Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AIB101 1. Yarıyıl 2 + 0 2,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bülent PİŞKİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Devriminin oluşum koşullarını öğretmek, diğer devrimlerle karşılaştırılmasını sağlamak, Türk Devletinin temel ilkelerini, Atatürkçü düşünceyi benimsemiş nesiller yetiştirmek ve tarih bilinci kazandırmak.
Dersin İçeriği Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, Türk Yenileşme Hareketleri, I. Dünya Savaşı, Türk Milli Mücadelesi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Fransız Devrimi ve devrimin Osmanlı İmparatorluğu’na etkilerini kavrar
- Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet dönemlerini kavrar
- Birinci Dünya Savaşı, savaş sonrası Osmanlı Devleti’nin durumu, Mondros Ateşkesi ve Serv Anlaşması ve bunların sonuçlarını açıklayabilir.
- Osmanlı’nın serv sonrasındaki durumunu açıklayabilir.
- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Amasya genelgesi ve sonrasındaki kongreler sürecini açıklayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Avrupa’nın gelişimi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
2. Hafta Fransız Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu’na etkileri Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
3. Hafta Tanzimat ve Islahat Fermanları Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
4. Hafta I. ve II. Meşrutiyet dönemleri Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa girişi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta Mondros Ateşkesi, Atatürk’ün kişiliği, Samsun’a çıkışı, kongreler dönemi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Kurtuluş Savaşı, Saltanatın kaldırılması Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Lozan Barış Antlaşması, nedenleri, sonuçları ve Osmanlı’nın savaşa girişi Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
10. Hafta Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali, Atatürk’ün Samsun’a gönderilmesinin nedenleri Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
11. Hafta Amasya Genelgesi, Ulusal Mücadelenin silahlı aşaması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
12. Hafta İnönü, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım
13. Hafta Sevr Antlaşması Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım
Kaynaklar
) E.S. Yalçın, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Anmustafa kara, 2004
Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 2 2 2 2 2 2 40,60
PY2 2 2 2 2 2 2 40,60
PY5 3 3 3 3 3 3 40,60
PY6 1 1 1 1 1 1 40,60
PY7 3 3 3 3 3 3 40,60
PY8 2 2 2 2 2 2 40,60
PY9 1 1 1 1 1 1 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınav 1 1 10 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü 51
Dersin AKTS Kredisi 2,0