Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Temel Meslek Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Destek Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Beceri Dersleri
Akademik İngilizce I % 100 - - - -
Akademik İngilizce II % 100 - - - -
Anayasa Hukuku - - - - -
Araştırma Yöntemleri % 100 - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I % 100 - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II - - - - -
Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution II % 100 - - - -
Avrupa Birliği ve Türkiye - - - - -
Bilgi Teknolojileri % 100 - - - -
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları % 100 - - - -
Borçlar Hukuku % 100 % 100 - - -
Çağdaş Yönetim Kuramları - - % 100 - -
Çalışma Ekonomisi - - % 100 - -
Çok Kriterli Karar Verme - - - - -
Çok Uluslu İşletmeler - - - - -
Dünya İşletme Tarihi - % 20 - - -
Ekonometri - - - - -
Envanter ve Bilanço - % 100 - - -
E-Pazarlama - % 20 - - -
Esnek Üretim Sistemleri - % 20 - - -
Etik % 100 - - - -
Finansal Kurumlar ve Piyasalar - - - - -
Finansal Raporlama ve Standartlar - - - - -
Finansal Yönetim I - - - - -
Finansal Yönetim II % 100 - - - -
Genel Muhasebe I % 100 - - - -
Genel Muhasebe II - % 100 - - -
Girişimcilik - % 20 - - -
Globalization - - - - -
Habercilik - - - - % 20
Halkla İlişkiler - - % 100 - -
Hizmet Pazarlaması - - - - -
Hukukun Temel Kavramları % 100 - - - -
International Trade - - - - -
İdare Hukuku - - - - -
İktisada Giriş % 100 - - - -
İnsan Kaynakları Yönetimi - - % 100 - -
İslami Pazarlama - - - - -
İstatistik % 100 - - - -
İstatistiksel Kalite Kontrolü - - - - -
İş Fikri Projesi % 20 - - - -
İş Hukuku - - - - -
İşaret Dili - - - - % 20
İşletme Bilimlerine Giriş % 100 - - - -
İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü 1.YY - - - - -
İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü 2.YY - - - - -
İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü 5.YY - - - - -
İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü 6.YY - - - - -
İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü 7.YY - - - - -
İşletme Matematiği % 100 - - - -
Kalite Güvence Sistemleri - - - - -
Kamu Maliyesi - - - - -
Kamu Yönetimi - % 100 - - -
Kariyer Planlama % 100 - - - -
Kitle İletişimin Tarihi - - % 20 - -
Kriz Yönetimi % 100 - % 20 - -
Kurumsal Kaynak Planlaması - - % 20 - -
Küçük İşletme Yöneticiliği - - - - -
Küreselleşme - - - - -
Leadership Theory - - % 100 - -
Liderlik Kuramları % 0 - - - -
Lojistik Yönetimi - % 20 - - -
Makro İktisat - % 100 - - -
Mali Tablolar Analizi - - % 100 - -
Maliye Politikası - - - - -
Maliyet Muhasebesi - % 100 % 100 - -
Management Information Systems - - % 100 - -
Marka Yönetimi - - - - -
Matematikte Seçme Konular I - - % 20 - -
Matematikte Seçme Konular II - % 100 - - -
Mikro İktisat - % 100 - - -
Modern Management Theory - - % 100 - -
Modern Pazarlama Yaklaşımları % 100 - - - -
Muhasebe Denetimi - % 0 - - -
Müşteri İlişkileri Yönetimi - % 100 - - -
Müzakere Teknikleri ve Karar Verme - % 100 - - -
Organization Culture - - - - -
Organizational Learning - - - - -
Örgüt Kültürü - - - - -
Örgüt Teorisi - % 100 - - -
Örgütsel Davranış % 100 - - - -
Örgütsel Öğrenme - - - - -
Para Banka - - % 100 - -
Pazarlama Araştırmaları - - - - -
Pazarlama İlkeleri % 100 - - - -
Pazarlama Stratejileri % 100 - - - -
Pazarlama Yönetimi % 100 - - - -
Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi % 100 - - - -
Performans Yönetimi ve Ücret Sistemleri - - - - -
Psychology Of The Management - - - - -
Quality Assurance Systems - - - - -
Sağlık Kurumları İşletmeciliği - - - - -
Satış Yönetimi % 100 - - - -
Small Sized Business Management - - - - -
Sosyal Güvenlik - - - - -
Sosyal Politika - - % 100 - -
Sosyoloji % 100 - - - -
Spor Muhabirliği % 100 - - - -
Spor VE Medya - - - - % 100
Statistical Quality Control - - - - -
Stratejik Yönetim - - - - -
Supply Chain Management - - - - -
Şirketler Muhasebesi % 100 % 100 - - -
Tedarik Zinciri Yönetimi - % 100 - - -
Temel Gazetecilik - - - - % 100
Ticaret Hukuku - % 100 - - -
Toplam Kalite Yönetimi - % 100 - - -
Topluma Hizmet Uygulamaları - - - - % 100
Total Quality Management - % 100 - - -
Tourism Management - - - - -
Trafik Güvenliği - - - - -
Turizm İşletmeciliği - - - - -
Tüketici Davranışı - - - - -
Türk Dili I - - - - % 0
Türk Dili II - - - - -
Türk Vergi Sistemi - - - - -
Türkiye Ekonomisi - - - - -
Uluslararası Ticaret - % 100 - - -
Uluslararası Finans - - - - -
Uluslararası İktisat % 100 - - - -
Uluslararası İlişkiler - - - - -
Uluslararası Pazarlama - - - - -
Üretim Planlama ve Kontrol - - - - -
Üretim/İşlemler Yönetimi % 100 - - - -
Üretimde Yeni Yöntemler - - - - -
Vergi Hukuku - - - - -
Yabancı Dil I % 100 - - - -
Yabancı Dil II % 100 - - - -
Yatırım Planlama ve Proje Değerlendirme % 0 - - - -
Yenilik Yönetimi - - % 100 - -
Yeşil Pazarlama - % 100 - - -
Yönetim Bilişim Sistemleri - - % 100 - -
Yönetim Ekonomisi - - - - -
Yönetim Muhasebesi % 100 - - - -
Yönetim Psikolojisi % 100 - - - -
Yönetim ve Organizasyon - % 100 - - -
Yöneylem Araştırması % 100 - - - -