Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hadiste Şerh Edebiyatı TİB628 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klasik şerhleri tanımak
Dersin İçeriği Klasik şerhleri okumak
Ders Öğrenme Kazanımları - Şerhin önemi
- Meşhur şerh kitapları
- Şerh kitaplarının yöntemini öğrenme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tefsir ve şerh kelimelerinin açıklanması
2. Hafta Tefsire olan ihtiyac
3. Hafta Hadisleri şerhe olan ihtiyaç
4. Hafta Şerh kitapları
5. Hafta İbn Hacer ve Fethul Bari-1
6. Hafta İbn Hacer ve Fethu'l-Bari-2
7. Hafta Seffarini ve Netaicul Efkar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ayni ve Umdetul Kari
10. Hafta Aşşa-Ravzatul Muttakin
11. Hafta Hattabi ve Mealimus Sunen
12. Hafta Hadislerin senedlerini değerlendirme yöntemi
13. Hafta Endelusi ve Behcetun Nufus
14. Hafta Kastallani ve İrşadus Sari
Kaynaklar
Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü Enbiya Yıldırım-Geleneksel Hadis Yorumculuğu Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY4 5 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5