Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İslam Özel Hukuku TİB633 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam hukuk ilminin kavram ve kurumlarını öğrenciye tanıtmak.
Dersin İçeriği İslam Özel Hukuku
Ders Öğrenme Kazanımları - Aktüel dini meseleleri tanıyabilme ve çözüm üretebilme.
- İslam hukukuyla ilgili terim ve kavramları tanıyabilme.
- Doktriner açıdan İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırma yapabilme.
- İslam hukuk ilminin farklı düzenleme alanlarına ilişkin kavram ve kurumlarını yorumlayabilme.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İslam özel hukuku tarihçe kavramlar.
2. Hafta Aile hukuku
3. Hafta Nikah sözleşmesi.
4. Hafta Evliliğin sona ermesi
5. Hafta Çocukların bakımı (hadâne)
6. Hafta Miras hukuku.
7. Hafta Hüküm teorisi.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Şahıs hukuku.
10. Hafta Borçlar hukuku.
11. Hafta İslam hukukunda sözleşmeler.
12. Hafta Şirketler hukuku.
13. Hafta İslam iktisadı. tarihçe kavramlar.
14. Hafta İslam özel hukuku problemler, çözüm yolları.
Kaynaklar
Heyet, İslam Hukuku (El Kitabı).Hayrettin Karaman, Mukayaseli İslam Hukuku.Ahmet Yaman, İslam Aile Hukuku.Muhammed Ebu Zehra, el-Ahvalü’ş-Şahsiyye.Abdulkadir Ûdeh, et-Teşrîu'l-Cinâî.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5