Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Metodoloji TİB654 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı öğrencilerin sosyal bilimlerin kavramları, araştırma yöntemleri ve bu alanda yazılmış olan teori ve düşünceler konusunda bilgi edinmesidir.
Dersin İçeriği Sosyal ilimlerde uygulanan çeşitli metotlar ile bu metotların uygulanması esnasında uyulması gereken kurallardır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Metot bilgisinin özellikleri ve metodolojik bütünlük hakkında bilgi edinir
- Bilim ve değerler sistemi hakkında bilgi edinir
- Modern bilimin kültür alanları hakkında bilgi edinir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bilimin tanımı, amacı ve özellikleri
2. Hafta Bilim ve değerler sistemi
3. Hafta Din bilim ilişkisi ve bilginin İslamileştirilmesi tezi
4. Hafta Modern bilimin doğuşu ve gelişimi
5. Hafta İslam kültür çevresi ve batıya etkisi
6. Hafta Modern bilimin kültür alanları: viyana çevresi ve Frankfurt okulu
7. Hafta Modern fizik ve evren teorisi. İnsanın evrendeki yeri. Olasılık ilkesinin sosyal bilimlere uygulanması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilimsel araştırma modelleri. Model nedir? Bilimsel modellerin yapısı. Varsıyım ve nitelikleri. Teori ve nitelikleri
10. Hafta Yöntem ve teknikler. Yöntembilim tartışmaları. Kullanılan yöntemlerin yeterli olmayışı
11. Hafta Görüşme ve gözlem tekniğinde kognitif yapı farklılığı
12. Hafta Neden sonuç ilişkileri, gözlemcinin deneye karışmasından doğan problemiler
13. Hafta Sosyal bilimlerde sınıflandırma. Kültürel değişkenler ve kognitif alan
14. Hafta Nesnellik ve öznellik problemi. Gözlemi etkileyen idoller
Kaynaklar
Bilgiseven, A. K. (1986). Sosyal Bilimler Metodolojisi, İstanbul: Filiz Kitabevi. Türkdoğan, O. (1989). Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, İstanbul: M.E.B. Yay.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY6 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 8 10 80
Ödev 2 8 10 80
Final 1 3 3
Sınıf İçi Etkinlik 2 13 26
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5