Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Medya Arapçası TİB650 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Arapça Medya Metin Türlerini Tanıma , Okuma ve Anlama
Dersin İçeriği Arapça Güncel Medya yazarları ve onların önemli haberlerinden örnekler.
Ders Öğrenme Kazanımları - Arapça Modern Metin Türlerini Tanır.
- Medya Metinlerinin Eski ya da Yeni Olduklarını Anlar.
- Medya Metinleri Anlama Alışkanlığı Kazanır ve temel güncel Arapça kaynaklarını anlar.
- Arapça Yeni Önemli Metin Yazarlarını ve metin dilini tanır.
- Medyadaki güncel haberleri yorumlar.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Görsel medya araçlarından internette araştırma yaparken karşımıza çıkabilecek teknik terim ve tabirlerin öğrenilmesi.
2. Hafta Güncel metinlere dair klişe giriş cümlelerini örnek metinler üzerinden takip etme.
3. Hafta Ziyaretlere ilişkin yaygın cümle kalıplarını, basına ait metinler üzerinde gözlemleme ve bunları cümle içinde kullanabilme.
4. Hafta Arap basınında uygulanan ikili tarih verme (hicri ve miladi) usulüne uygun alıştırma yapma.
5. Hafta Modern Arap dilinde yaygın kullanılan kelime, atasözü ve deyimler ve bunların Türkçe karşılığı.
6. Hafta Güncel medya haberleri
7. Hafta Güncel medya haberleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Güncel medya haberleri
10. Hafta Güncel medya haberleri
11. Hafta Güncel medya haberleri
12. Hafta Güncel medya haberleri
13. Hafta Güncel medya haberleri
14. Hafta Güncel medya haberleri
Kaynaklar
Güler, İ., Günday, H. ve Şener, Ş., , (2010). Arapça Modern Metin Okumaları, İstanbul: Alfa Yayınları. https://www.skynewsarabia.com/ https://www.youm7.com/Section/
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY8 5 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 7 10 70
Ödev 2 7 10 70
Final 1 3 3
Sınıf İçi Etkinlik 23 2 46
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5