Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Müteahhir Dönem Kelamı TİB665 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kelam İlminin olgunlaşma dönemi hakkında bilgi sahibi olmak. Felsefe ve kelamın mecz olduğu ve mütekâmil eserler verdiği dönemi ve mevzuları tahkik etmek
Dersin İçeriği Kelam İlminin olgunlaşma dönemi, felsefe ve kelamın mecz olduğu ve mütekâmil eserler verdiği dönem ve bu dönemdeki konular
Ders Öğrenme Kazanımları - Kelam ilminin mütekâmil dönemi hakkında bilgi sahibi olmak
- Olgunlaşmış kelam eserlerini tanımak
- Kelam felsefe ilişkisi bağlamında felsefenin kelam konularını ele alıştaki farkı görme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kelam ve İslam felsefesinin metodu
2. Hafta Memzuc dönem
3. Hafta Gazali ve felsefe tavrı
4. Hafta Razi
5. Hafta Amidi
6. Hafta Beydavi
7. Hafta İci
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Maturidi
10. Hafta Nesefi
11. Hafta Sabuni
12. Hafta Pezdevi
13. Hafta İbn Hümam
14. Hafta Cüveyni
Kaynaklar
Eş’ari, Ebu’l Hasen. (1980). Makalatu'l-İslamiyyirı ve İhtilafu'l-Musallin, Nşr. Helmut Ritter, Bağdâdî, A.(1991).Mezhepler Arasındaki Farklar, terc. E. Ruhi Fığlalı,
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY3 4 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5