Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Son Asır İslam Hukukçuları ve Eserleri TİB663 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Son asır İslam hukukçuları ve çalışmaları hakkında bilgi düzeyinin artırılması.
Dersin İçeriği Son asır İslam hukukçuları ve yaptıkları çalışmalar.
Ders Öğrenme Kazanımları - Son dönem hukukçuları ve eserleri hakkında bilgi sahibi olma
- Dönemin şartları ve İslam hukuku alanındaki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma.
- Modern dönemdeki hukuk anlayışı hakkında genel bilgi sahibi olma.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Modern İslam Hukuk düşüncesi.
2. Hafta Ömer Hilmi Efendi ilmi şahsiyeti ve eserleri.
3. Hafta Ahmet Cevdet Paşa ilmi şahsiyeti ve eserleri.
4. Hafta Joseph Schacht, ilmi şahsiyeti ve eserleri.
5. Hafta Ömer Nasûhî Bilmen ilmi şahsiyeti ve eserleri.
6. Hafta İbn Âşur ilmi şahsiyeti ve eserleri
7. Hafta Mustafa Ahmet ez-Zerka ilmi şahsiyeti ve eserleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Muhammad Hamidullah ilmi şahsiyeti ve eserleri
10. Hafta Abdulkerim Zeydan ilmi şahsiyeti ve eserleri.
11. Hafta Vehbe ez-Zuhaylî ilmi şahsiyeti ve eserleri.
12. Hafta Yusuf el-Kardâvî ilmi şahsiyeti ve eserleri.
13. Hafta Wael b. Hallaq ilmi şahsiyeti ve eserleri.
14. Hafta Hayrettin Karaman ilmi şahsiyeti ve eserleri.
Kaynaklar
Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi. Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY5 5 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ara Sınav 2 2 45 90
Ödev 1 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5