Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sufi Tecrübenin Epistemolojisi TİB672 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam tasavvufundaki sufi tecrübenin epistemik değer skalasındaki yerini tespit etmektir.
Dersin İçeriği İslam tasavvufundaki sufi tecrübenin epistemik değer skalasındaki yerini tespit etmektir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Algı teorileri hakkında yorum yapar
- Sufi tecrübenin epistemik değer skalasındaki yerini kavrar
- Sufi kaynaklarına göre sufi tecrübenin yapısını değerlendirir
- Sufi tecrübenin epistemik analizini yapar 
- Sufi tecrübenin epistemik temellendirmesini tartışır.
- Sufi tecrübenin epistemik haklılığının dayandığı temel argümanları tartışır
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tanışma/Dönemlik Ders Planının Sunumu, Sunum ve okuma listelerinin paylaşımı
2. Hafta Algı teorileri: Realist algı teorileri, Doğrudan realist teorileri, Dolaylı realist teoriler
3. Hafta Algı teorileri: Nedensel algı teorisi, Yansımacı algı teorisi, Duyu verisi algı teorisi, Görünme algı teorisi
4. Hafta Algı teorileri: İdealist algı teorileri, Klasik algı teorisi, Fenomenolojik Algı Teorisi
5. Hafta Sufi tecrübenin epistemik değer skalasındaki yeri: Bir dini tecrübe delili olarak sufi tecrübe, Anlatılamazlık
6. Hafta Sufi tecrübenin epistemik değer skalasındaki yeri: Bilgisel nitelikli oluş, pasiflik, geçicilik
7. Hafta Sufi kaynaklarına göre sufi tecrübenin yapısı/Hazırlık aşaması, Bilfiil yaşanma aşaması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sufi tecrübenin epistemik analizi
10. Hafta Sufi tecrübenin epistemik temellendirilmesi
11. Hafta "Sufi tecrübenin epistemik haklılığının dayandığı temel argüman "
12. Hafta Sufi tecrübenin temellendirilmesine yapılabilecek bazı itirazlar
13. Hafta Sufi tecrübenin temellendirilmesine yapılabilecek bazı itirazlar 1
14. Hafta Değerlendirme ve sonuç
Kaynaklar
Abdülkerim Bahadır, Jung ve Din, İz Yay., İstanbul 2010. Abraham Maslow, Dinler, Değerler ve Doruk Deneyimler, Kuraldışı Yay., İstanbul 1996. Jerome A Shaffer, Bilinç, Ruh ve Ötesi, Jerome A Shaffer, İz Yay., İstanbul 1991. Martin Buber, Tanrı Tutulması, Lotus Yayınları, Ankara 2000. Ramazan Ertürk, Sufi Tecrübenin Epistemolojisi, Fecr Yayınevi, Ankara 2004 Abdüllatif Tüzer, Dini Tecrübe ve Mistisizm, Dergah yay. 2007. Ferit Uslu, Felsefi açıdan imanı Temellendirme, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY5 5 0 0 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 5 10 50
Ödev 2 5 10 50
Final 1 3 3
Uygulama 5 17 85
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5