Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kur’an-ı Anlamada Modern Yaklaşımlar TİB661 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çağımızda Kur’an’ın anlaşılmasıyla ilgili yapılan tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Günümüzde Kur’an’a yaklaşımlardan ve Kur’an ahkamı üzerine yapılan tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
Ders Öğrenme Kazanımları - İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak
- Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
- Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Günümüzde vahye farklı yaklaşımlar
2. Hafta Kur’an’ın evrenselliği ve tarihselliği
3. Hafta Kur’an ahkamını değişmesi meselesi
4. Hafta Kur’an’da ilahi sınırlar
5. Hafta Kur’an ayetlerine farklı yaklaşımlar
6. Hafta Kur’an’da neshin varlığı ve yokluğu meselesi
7. Hafta Kur’an kıssalarının temsili ya da gerçek oluşu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nüzul sebepleri
10. Hafta Sünnetin Kur’an’ı tebyini
11. Hafta Peygamberin Kur’an ile ilgili görevleri
12. Hafta Allah’ın bilgi alanı
13. Hafta İlmi tefsir
14. Hafta İlmi Tefsir
Kaynaklar
İsmail Cerrahoğlu; Tefsir Usulü, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1989; Tefsir Tarihi, DİB Yayınları, Ankara 1988. Muhsin Demirci; Tefsir Usulü, İFAV 1987. İsmail Karagöz;Kur’an’ı ve Sünneti Anlamak, DİB Yayınları, Ankara 2013.İslam’ın Ana Kaynakları Kur’an ve Sünnet, DİB Yayınları, Ankara 2010, Fazlurrahman; Allah Elçisi ve Mesajı, Ankara 1997. Ana Konularıyla Kur’an, Ankara 1992. İslam ve Çağdaşlık, Ankara 1990. Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, Ankara 1995. Fethi Ahmet Polat; Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’an’a Yaklaşımlar. Mehmet Görmez; Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Ankara 2000. R. Garaudy Yaşayan İslam, İstanbul 1995. Şevket Kotan; Kur’an ve Tarihselcilik, İstanbul 2001. Mehmet Paçacı; Kur’an ve Tarihsellik Tartışması, İstanbul 2000. Kur’an Ve Ben Ne Kadar Tarihseliz, Ankara 2000. Ahmet Nedim Serinsu; Tarihsellik ve Esbab-ı Nüzul, İstanbul 1996. Metin Yiğit; Hermenötik Yöntem ve Usulu Fıkhın Kati-Zanni Diyalektiği, Van 2001.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5