Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kur'an'da Sembolik Dil TİB615 3 + 0 3,0 7,5
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kur'an'ı farklı boyutlarıyla anlamak
Dersin İçeriği Kur'an kelime ve cümlelerinin analizi
Ders Öğrenme Kazanımları - Kur'an'ın farklı anlam boyutlarını öğrenir.
- Kur'an'ın gündelik dilden farklı bir dil kullandığını kavrar.
- Anlam problemlerini aşmak için kullanılan dil kuramlarını öğrenir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kur'an Kavramları
2. Hafta Asli ve İzafi Anlam
3. Hafta Hakikat ve Mecaz
4. Hafta Muhkem ve müteşabih
5. Hafta Semantik
6. Hafta Semantik
7. Hafta Eş ve çok anlamlı kelimeler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Müşterek lafızlar
10. Hafta Vücuh ve nezair
11. Hafta Vücuh ve nezair
12. Hafta Fiillerin farklı formatta kullanılması
13. Hafta İsimler
14. Hafta Harfi cerlerin kelimelerdeki anlamı
Kaynaklar
Ragıp el-İsfehani; el-Müfredat fi ğaribi'l-Kuran, İbn Faris; Mu'cemu mekayisu'l-Luğa. Izutsu; Kur'an'da Allah ve İnsan. Dini Kavramlar Sözlüğü. İsmail Karagöz; Kur'an'ı ve Sünneti Anlamak. Mecazu'l-Kur'an ve Meani'l-Kur'an başlıklı kitaplar
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY4 4 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Ödev 1 2 45 90
Ödev 2 2 47 94
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 191
Dersin AKTS Kredisi 7,5