Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Mathematics II MTH102 2. Yarıyıl 4 + 0 4,0 5,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Umut SAYIN
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Esra KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İntegral konusunda temel bilgileri ve uygulamalarını öğretebilmek, Diziler ve Seriler konularını kavrayıp yakınsaklıklarını inceleyebilmek.
Dersin İçeriği Çok değişkenli fonksiyonların türevi. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Türevde zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların Taylor Açılımı. İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümleri. İki katlı integrallerin uygulamaları. Üç katlı integraller. Üç katlı integrallerde bölge dönüşümleri. Üç katlı integrallerin uygulamaları. Matrisler. Determinantlar. Lineer denklem sistemleri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Belirsiz integral kavramını tanır.
- İntegral alma metotlarını uygular.
- Belirli integralin uygulamalarını anlar.
- Genelleştirilmiş integralleri tanır.
- Genelleştirilmiş integrallerin özelliklerini yorumlar.
- Çok değişkenli fonksiyonları tanır.
- Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik problemlerini çözer.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Belirsiz İntegral, Belirsiz integral alma kuralları, Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegrasyon Metodu.
2. Hafta Basit kesirlere ayırma yöntemi, Trigonometrik İfadelerin İntegrallenmesi
3. Hafta İrrasyonel Cebirsel İfadelerin İntegrallenmesi, Binom İntegralleri.
4. Hafta Bazı Özgün İntegrallerin Hesaplanması, Belirli İntegral Tanımı
5. Hafta Belirli İntegral Kavramına Getiren Problemler, Belirli İntegral Tanımı ve Özellikleri.
6. Hafta Belirli İntegral Kavramına Getiren Problemler, Belirli İntegral Tanımı ve Özellikleri.
7. Hafta Genelleştirilmiş integraller, Özel Olmayan İntegraller, Karışık Örnekler
8. Hafta Genelleştirilmiş İntegrallerin Yakınsallık Kriterleri
9. Hafta Ara sınav
10. Hafta Alan Hesabı, Eğri Yayının Uzunluğu
11. Hafta Hacim Hesabı
12. Hafta Dönel Yüzeyin Alanının Hesabı.
13. Hafta Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümeleri.
14. Hafta İki ve Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik.
Kaynaklar
Balcı, Mustafa; Matematik Analiz II, Ank Üni. Fen Fak. Yayınları, No 142, Ankara.
Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev; Teori ve çözümlü Problemlerle Analiz I-II, Tek Ağaç Eylül Yay. 2003, Ankara.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 15 15
Ödev 1 1 15 15
Final 1 25 25
Sınıf İçi Etkinlik 14 1 14
Toplam İş Yükü 69
Dersin AKTS Kredisi 5,0