Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Academic English II ING122 2. Yarıyıl 2 + 0 2,0 2,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canan UZUNTAŞ
Dersi Verenler Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduklarını anlamaları, - Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri için ve lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce´ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri
Ders Öğrenme Kazanımları - Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) yabancı dil bilgisine sahip olur.
- Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir.
- Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
- Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir.
- Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Present Simple: positive and negative / Present Simple: Wh- and yes/no questions and short answers Demonstratives: this-that-these-those / Making requests
2. Hafta Present Simple / Asking for information
3. Hafta Have got- Has got /Adverbs of frequency Making Arrangements
4. Hafta There is - there are / Can (possibility) / Shopping
5. Hafta Countable-Uncountable Nouns / How much – How many / Ordering in a restaurant
6. Hafta Past Simple: positive and negative / Past Simple: Wh- and yes/no questions-short answers Asking follow-up questions
7. Hafta Comparatives-Superlatives / Giving directions
8. Hafta Present simple -Present continuous Asking for recommendation
9. Hafta Can-can't , have to, don't have to / Articles a-an-the / Apologizing
10. Hafta Be going to (Future) / will-might-won't / Making suggestions
11. Hafta Should-shouldn't / Adverbs / Offering help
12. Hafta Present Perfect / Present perfect vs Past simple / Telephoning
13. Hafta Question forms / Making conversations
14. Hafta Adverbs of frequency / Expressing likes and dislikes
Kaynaklar
Speak out Serisi Ders Kitapları ve online çalışmaları Northstar 3-4 Kitapları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 3 17 51
Toplam İş Yükü 51
Dersin AKTS Kredisi 2,0